Norsk Kjøleteknisk Møte 2011

Norsk Kjøleteknisk Møte 2011

Det var i år 246 deltakere på konferansen, noe som er en ny rekord! Norsk Kjøleteknisk Forening hadde i våres 507 medlemmer, å da få halvparten så mange på et arrangement er vi mer enn godt fornøyde med. Dette er et signal til styret at programmet og arrangementet var vellykket. Det er derfor besluttet å arrangere NKM for 2012 på samme lest. Arrangementet blir i Bodø 22.-23. mars. I 2012 ønsker å legge mer vekt på det sosiale også med tanke på de som ønsker å ha med ledsager.

Evalueringsundersøkelse. Takk for gode tilbakemeldinger på evalueringsskjemaet som ble sendt ut til dere etter møtet. Det har gitt både ris, ros og mange god tips til tema til neste årsmøte.

Faglig innhold, årsmøte 2011: 76 % av deltakerne har svart på evalueringen og tilbakemeldingen på det faglige innholdet er bra. Bedre enn de siste to årene. Fordragene har en faglig tyngde og blir fremført på en bra måte. Parallellsesjoner var nytt i år og tilbakemeldingene var stort sett positive og mye tyder på at dette skal vi fortsette med.

Sosialt samvær, årsmøtet 2011: Ca 80 av de som har svart sier at de deltar på NKF pga nettverksbygging og pga det faglige innholdet. Det sosiale og den faglige tyngden på foredragene, samt krav til foredragsholderen skal være en rød trå i fremtidens årsmøter og en rettesnor for styret.

Bransjen felles arena: Uten tvil er dette bransjens største og beste samlingspunkt. Skal du følge med i kuldebransjens tekniske og faglige utvikling er det lurt å delta på årsmøtene til NKF.

Fra venstre: Trygve M. Eikevik, Torfinn Torp, Stein Terje Brekke, Gert Nielsen, Harald Skulstad.
Fra venstre: Stein Terje Brekke, Lennart Kohlstrøm, Ole Jørgen Veiby, Rune Sjøli, Lisbeth Solgaard, Johannes Øverland og Henrik Taasen.
Fra venstre: Hanne Elisabeth Bø Andreassen, beste student ved NTNU, inst. for energi- og prosessteknikk, kuldefag og Stanley Skarshaug, beste student ved Trondheim Fagskole, Avdeling for kulde og varmepumpeteknikk. Helt til høyre Johannes Øverland nestleder i Norsk Kjøleteknisk Forening.

 

 

 

Beklager, dette innlegget er stengt for kommentarer.

Norsk Kjøleteknisk Forening c/o Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, 
Org nr: 983 526 136 - Tlf: +47 22 94 75 00, Faks: 22 94 75 01, E-post: post@nkf-norge.no
NKF-Norge er tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening