Gustav Lorentzens stipend 2018

Studentene i 1. klasse ved Trondheim Fagskole fordypning Kulde og Varmepumpeteknikk​ 2018/2019 var blant de som i desember 2018 fikk bevilget et bidrag til studietur på kroner 10 000 fra Gustav Lorentzens stipend mot at de laget en videosnutt for å dokumentere turen. I tillegg fikk 3 studenter fra NTNU et bidrag fra stipendet, og mer om det kommer utover høsten, så følg med! Under kan du se den fine videoen som ble laget av studentene på fagskolen.

 

 

I tillegg til å lage en video, oppsummerte studentene turen i en kort rapport som du kan lese under.

STUDIETUR TIL TYSKLAND (24.02.19 – 02.03.19)

Formålet med denne turen var å tilegne seg kunnskap innen CO2-kompressorer, R-717/AMMONIAKK-kompressorer, styring av dagens anlegg generelt, og lære om hva som er nytt innenfor kjølebransjen og hvordan framtiden for kjøling vil kunne se ut. Derfor bestemte vi oss for å besøke BITZER (med fokus på CO2 stempel-kompressorer) og GRASSO (med fokus på AMMONIAKK skrue-kompressorer) i Tyskland.

Først tok vi turen til BITZER der vi fikk en to-dagers undervisning innen:

  • BITZER CO2 stempelkompressorer
  • CO2-Systemer
  • Kondenseringsenheter.
  • BITZER sitt IQ-system (kompressorstyring)

Vi fikk en gjennomgang på fabrikken der de hovedsakelig produserer skruekompressorer.

BITZER har hatt stort fokus på effektivitet i produksjon og logistikk på sine lokaler. Fabrikken er oppbygd slik at kvaliteten på produktene skal ivaretas under hele produksjonen og at eventuelle feil skal oppdages tidligst mulig. De har en moderne maskinpark for effektiv og nøyaktig produksjon av skrue-kompressorer, og strekker seg langt for å ha en «grønn» produksjon.

GRASSO

Hos GRASSO var det fokus på R-717 og skruekompressorer, og vi fikk presentert:

  • Kompressorens oppbygning
  • Styring (trådløst og lokalt)
  • Bruksområder for kompressorene
  • Ammoniakkens bruksområder og egenskaper

Som hos BITZER, fikk vi rundtur igjennom fabrikken til GRASSO.

GRASSO sin produksjon i Berlin består ikke bare av skrue-kompressorer, men også av ferdigstilling med oljeutskiller, oljekjøler og ventiler. De har også hatt en omstilling og utbygging av produksjonen i sine lokaler for å få bedre flyt og effektivitet.

 

Evaluering, vi sitter vi igjen med en bedre kunnskap om dagens kjøleanlegg og hva som er nytt.

Vi ser at moderne styringen til de fleste små og store anlegg har blitt mer og mer automatisert.

Anleggene har blitt «smartere», med trådløst styring og overvåkning.

Det vi også har fått større innsikt i, er de mange ulike bruksområdene i dag og dagens behov for kjøling er innen disse ulike områdene.

Så alt i alt, har vi fått en større innsikt i hvordan kjøling ser ut i verden i dag og hvilke muligheter som er tilgjengelig per i dag innenfor kompressorer, fordampere, kondensatorer, styring og bruksområder.

Dette har vært til stor hjelp for å kunne gi en større oversikt på hva en ønsker jobbe med i framtiden når en skal ut i arbeid etter fagskolen.

Beklager, dette innlegget er stengt for kommentarer.

Norsk Kjøleteknisk Forening c/o Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, 
Org nr: 983 526 136 - Tlf: +47 22 94 75 00, Faks: 22 94 75 01, E-post: post@nkf-norge.no
NKF-Norge er tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening