Stipend 2009

WorldSkills i Calgary 1. til 7.september 2009

Først vil jeg takke for at jeg fikk et reisestipend fra Gustav Lorentzens Fond. Med den kontakt jeg hadde med Gustav Lorentzen opp gjennom årene vet jeg at han satt pris på mitt arbeid innen grunnutdanningen for å styrke de teoretiske og praktiske ferdigheter for kuldemontører.

Siden en del av hensikten med studieturen omfattet utvikling av læremidler, tok jeg turen om Chicago til hovedkontoret for RSES (Refrigeration Service Engineers Society) som har en egen avdeling innen dette fagområdet. Jeg fikk også anledning til å besøke noen skolebibliotek og bokhandlere for å se retningen på utviklingen de siste årene. Selv om bøker fortsatt dominerer bokhyllene, tar ikke uventet datateknikken mer overhånd. Jeg vil søke skolemyndighetene om midler til å kjøpe inn tilgjengelige cd materiale for å se om de kan brukes innen undervisningen i Norge.

WorldSkills er en faglig konkurranse mellom lærlinger/montører under 23 år. Som navnet antyder er den verdensomfattende, den arrangeres hvert annet år og arrangementet går på omgang mellom landene som er tilsluttet organisasjonen. Selve arrangementet som fant sted i Calgary mellom 1. og 7.september omfattet 39 fag, derav også fag nr.38, kulde- og varmepumpeteknikk. Samlet hadde Norge 16 deltakere i de ulike fagområdene og gjorde det som vanlig best i elektrofag.

Jeg har tidligere flere ganger besøkt WorldSkills og tilsvarende konkurranser og har vært med på å organisere norske og nordiske mesterskap. Det er da naturlig at man trekker en sammenligning med utviklingen om har skjedd etter konkurransen i Sveits (1997). Den gangen var det bare 4 ut fra 12 deltakere som monterte et kombinert anlegg uten elementære feil i rørleggingen. De samme feilene dukket også opp denne gangen. Det gjelder særlig at plassering av fordampertrykksregulator og tilbakeslagsventil i rørsystemet hindrer en effektiv oljeretur fra fordamperne. Under påfylling og tømming av væske på et klimaaggregat var konkurransen og opplegget så oversiktlig at det gikk an å følge med på hvordan lærlingene arbeidet.

 

Oppgavene

Oppgaven var som vanlig delt opp i flere disipliner, som sølvlodding av en sugegass- varmeveksler, feilsøking på et klimaanlegg og montering av et kombinert anlegg.

Sugegassvarmeveksleren (se bilde) var en litt spesiell loddeøvelse med bruk av sølvlodd med ulike smeltepunkt. Bruk av nitrogen (inertgass) var obligatorisk ved alle arbeids- operasjoner og en av de rutinene som ble lagt merke til. Bedømmingen ble noe problematisk og tok en god del tid da dommerne hadde forskjellig syn på hva som skulle vektlegges.

Søking etter funksjonsfeil, fylling av kuldemedium og måling av trykk/temperatur på et klimaaggregat var vel den oppgaven de fleste var mest fortrolig med. Særlig på grunn av at de fleste deltakere kom fra land med tropiske forhold og høye temperaturer.

Kuldeaggregatet for kjøle- og fryseskapet ble plassert på taket og hadde en fordamper med strupeventiler i hver seksjon. Sugeledningen fra kjølerommet hadde en elektronisk fordampertrykksregulator mens det i væskeledningen var plassert en magnetventil, styrt av en romtermostat. I sugeledningen fra fryserommet var det som vanlig en tilbakeslagsventil. Sugegassvarmeveksleren som var laget ble montert inn i felles sugeledning med forgrening av væsken til de to strupeventilene.

Dette var en gang en vanlig konstruksjon å bruke på mindre anlegg, men er energi- og driftmessig en dårlig løsning. Den eneste del av montasjen det i en viss grad var mulig å følge var det som ble gjort utvendig med rørføring til kompressor og automatikk.

Mye av montasjen viste at deltakerne hadde for lite trening og erfaring med rørlegging. Årsaken er vel at de fleste monterer prefabrikkerte anlegg i alle størrelser og er derfor god på igangsetting/justering og feilsøking

Konkurransen i Calgary viste ingen utvikling til et bedre opplegg i forhold til tidligere konkurranser, heller motsatt. Med 21 deltakere innen kuldeteknikken, derav 6 fra Europa, ble det hele avviklet av land praktisk talt uten noen tradisjon i utdanning innen dette fagområdet.

Resultatet ble: 1. Brasil, 2. Iran og 3. Kina (Formosa).

Sett alle fag under ett ble Norge nr 19 av i alt 39 deltakerland.

Sverige har i en rekke år stilt med en deltaker innen fagområdet. I år var det Robin Palgan og som dommer Gunnar Sellin. Gjennom Gunnar fikk jeg etter hvert kjennskap til diskusjonen mellom dommerne om et tilsvarende opplegg skulle følges i fremtiden.

Også sett på bakgrunn av at bare 5 av 21 deltakere ble så pass ferdige at de fikk prøve kjøle-/fryseskapet. Robin Palgan var en av de 5 som ble ferdig med kjøle-/fryseskapet men havnet som nr 9 sammenlagt, så hvorvidt oppgavene ble gjort ferdig eller ikke ga øyensynlig få poeng.

Hele opplegget rundt WordSkill med alle fag som er representert, de mange dyktige ungdommer med gode faglige kvalifikasjoner og ikke minst de ulike sosiale aktiviteter, er med på å gjøre hele arrangementet til en opplevelse for deltakerne.

For tilskuerne var det lagt opp til en omfattende presentasjon av de ulike fag, med utstillinger for verktøy, utstyr og læremidler. Der kunne fra tid til annen være litt trengsel når store mengder skoleelever og studenter hadde omvisning med opplysning om de ulike fagene.

Kulde- og varmepumpefaget burde ha en bedre presentasjon med aktiviteter som viste hva et arbeid innen faget omfatter. Hele opplegget er moden for en revisjon. All den stund de ulike fag bruker konkurransen for å styrke rekrutteringen, burde presentasjonen i større grad bli mer publikumsvennlig.

På Lillehammer skal det høsten 2010 i regi av den norske WorldSkills avvikles lærlingkonkurranse for fag som kommer inn under «Lov om fagopplæring i arbeidslivet».

Siden der er planer om å starte opp igjen høsten 2010 med et norsk mesterskap i kulde- og varmepumpeteknikk, er dette en god anledning til å presentere faget for grupper under utdanning. Her bør bedrifter og organisasjoner hjelpe til med å få dette gjennomført.

 

Roald Nydal

Norsk Kjøleteknisk Forening c/o Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, 
Org nr: 983 526 136 - Tlf: +47 22 94 75 00, Faks: 22 94 75 01, E-post: post@nkf-norge.no
NKF-Norge er tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening