Kveldsmøte: Sikkerhetsventiler – hvorfor, hvor og hvordan?, 9. februar 2021

Det leveres hvert år mange hundre kuldetekniske anlegg i Norge der det står en ferdig montert trykkavlastningsanordning, og noen ganger leveres det stedbygde anlegg der kuldeentreprenør selv må sette inn en slik anordning. Vi prøver å belyse kort hvorfor dette er nødvendig, hvor det skal brukes og hvordan man løser oppgaven.
Kveldsmøte vil bli arrangert på Teams.
Se programmet her

Presentasjoner fra 9. februar 2021:
Klungtveit Vegard, presentasjon Sikkerhetsventiler

Larsen Ulf, presentasjon Sikkerhetsventiler

Olsen Sindre, presentasjon Sikkerhetsventiler

Beklager, dette innlegget er stengt for kommentarer.

Norsk Kjøleteknisk Forening c/o Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, 
Org nr: 983 526 136 - Tlf: +47 22 94 75 00, Faks: 22 94 75 01, E-post: post@nkf-norge.no
NKF-Norge er tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening