Litteratur / dataprogrammer

Ved å gå inn på de tre ulike menypunktene bøker, tidsskrifter og dataprogrammer vil du finne relevant litteratur samt dataprogrammer.

Tips oss gjerne om mangler / feil så retter vi det opp.

Send en e-post med endringer/ønske om hva som bør være med til post@nkf-norge.no

NYE LINKER

Norsk Kjøleteknisk Forening c/o Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, 
Org nr: 983 526 136 - Tlf: +47 22 94 75 00, Faks: 22 94 75 01, E-post: post@nkf-norge.no
NKF-Norge er tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening