Dataprogrammer

Den underliggende tabellen viser tilgjengelige dataprogrammer i markedet. Det gis en kort beskrivelse om hva programmene kan beregne og hvordan de kan anskaffes. Foreningen kan ikke gå god for programmene eller bruken av dem. Skulle det være noen programmer som ikke er listet her som vil være til nytte for bransjen ta kontakt.

RnLib Rutiner for kuldemedie data. Inneholder de mest bruke kuldemedier, også CO2. Kobles sammen med Microsoft Excel for å lage egne beregninger. Programmet kan lastes ned fra SRG sine sider.
hxLib Rutiner for å beregne fuktig luft. Kobles sammen med Microsoft Excel for å lage egne beregninger.
Biblioteket kan fåes ved henvendelse til NTNU eller SINTEF.
FrigoSim Frigosoft AS: Meget fleksibelt beregningsprogram for kuldeanlegg. Beregner også i tid, slik at
energiforbruk over året kan analyseres. Inneholder termodynamiske data for de fleste kuldemedier,
laker og glykoler. Programmet selges av Frigosoft AS.
CoolPack DTU: CoolPack er en samling av kuldetekniske beregnings- programmer til bruk ved
dimensjonering, energianalyse og -optimering av kuldeanlegg. Programmet kan lastes ned.
Programmet er utviklet ved Danmark Tekniske Universitet.
Bitzer WebSoftware Bitzer: Nettbasert beregningsprogram for valg av kompressorer.

Norsk Kjøleteknisk Forening c/o Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, 
Org nr: 983 526 136 - Tlf: +47 22 94 75 00, Faks: 22 94 75 01, E-post: post@nkf-norge.no
NKF-Norge er tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening