Bli medlem

Hvorfor bli medlem?

Medlemskapet er inngangsbilletten til alt foreningen foretar seg – faglig og sosialt – og gir prisreduksjon ved de fleste arrangementer. Med dagens problematikk om kuldemedier, nye forskrifter og standarder, kan du simpelthen ikke la være å holde deg orientert!

Som personlig medlem får du magasinet KULDE Scandinavia (verdi kr 450,-) tilsendt seks ganger i året. Du får også redusert deltageravgift ved NKFs møter og seminarer, samt på Norsk Kjøleteknisk Møte.

Hvem kan bli medlem?

Norsk Kjøleteknisk Forening er åpen for alle med interesse for kuldeteknikk. Foreningen er også åpen for medlemskap for firma eller institusjon.

Personlig medlemskap eller firmamedlemskap?

Det er valgfritt om man ønsker å registrere flere ansatte som personlige medlemmer eller om man ønsker firmamedlemskap. Det er en relativt stor forskjell i pris på medlemskapene. Ved firmamedlemskap får man i tilegg til fordelene under personlig medlemskap profilering på våre nettsider, samt at man er med å sponse driften av Norsk Kjøleteknisk Forening.

Personlig medlemskap 2016:

Personlig medlem 700,-
Pensjonister 350,-
Studenter Gratis

For de som ønsker firmamedlemskap er er det satt graderte satser:

Lite firma (inntil 5 navn) kr. 5.300,-
Mellomstort firma (inntil 10 navn) kr. 10.600,-
Stort firma (inntil 25 navn) kr. 26.500,-

Firmamedlemmene blir navngitt på foreningens hjemmesider, og de registrerte får redusert deltagerpris på våre arrangementer.

Bli medlem du også – og støtt utviklingen av kuldeteknikk i Norge!

Personlig medlemskap

Bedriftsmedlemskap

Norsk Kjøleteknisk Forening c/o Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, 
Org nr: 983 526 136 - Tlf: +47 22 94 75 00, Faks: 22 94 75 01, E-post: post@nkf-norge.no
NKF-Norge er tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening