Mini NKM 2020

Arrangementet ble strømmet. Her kan du se opptak fra strømmingen.

Del 1:

Del 2:

Del 3:

Del 4:

Vidar Havellen:

Norsk Kjøleteknisk Forening c/o Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, 
Org nr: 983 526 136 - Tlf: +47 22 94 75 00, Faks: 22 94 75 01, E-post: post@nkf-norge.no
NKF-Norge er tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening