Norsk kjøleteknisk møte 2013

I år arrangeres NKM 14. – 15. mars på Thon Hotel Oslo Airport. Vi vil ha fullt program torsdag og fredag, og vi regner med 250 deltagere som vi var i Trondheim i 2011. Vi holder prisene på det samme som tidligere år. Vil du være med? Bestill plass nå!

Utstillere vil bli viet stor oppmerksomhet fra vi starter markedsføringen av arrangementet og til selve gjennomføringen. Under konferansen blir det avsatt tid for messebesøk.

Stand
Ca 6kvm. Det hører med: bord, stol, duk, skjøteledninger

Utstillerplass kr. 25.000,-
Stand
Logo i e-post kommunikasjon og nyhetsbrev frem til NKM i mars.
Logo i programmet
Logo på egen portal for arrangement
3 netter overnatting for 1 person, samt frokost, lunsj og middag to dager
Plassering får utstillere velge i den rekkefølge dere melder dere på. Firmamedlemmer har første prioritet, så tidligere utstillere. Kart over utstilling kommer når vi vet hvor mange interesserte det er.

Hovedsponsor kr 50.000.-
Noe større stand
Mulighet for 10 minutters presentasjon av firma i første del av konferansen
Logo i e-post kommunikasjon og nyhetsbrev frem til NKM i mars.
Logo på programmet som vil stå i KULDE og Norsk VVS
Logo på deltagerskilt
Innlegg / Presentasjon av firma på egen portal for møtet
Tre netter overnatting for to personer, samt frokost, lunsj og middag to dager

Beklager, dette innlegget er stengt for kommentarer.

Norsk Kjøleteknisk Forening c/o Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, 
Org nr: 983 526 136 - Tlf: +47 22 94 75 00, Faks: 22 94 75 01, E-post: post@nkf-norge.no
NKF-Norge er tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening