Norsk Kjøleteknisk Møte 2020

Medlemsavgift kan kun benyttes dersom du er innmeldt i Norsk Kjøleteknisk Forening  innen 1. mars 2020.

Programmet for NKM 19-20 mars er nå publisert og åpent for påmeldinger.

I tilknytning til NKM, dvs den 18. mars,  arrangeres kurs for NKF medlemmer; Forskrift om trykkpåkjent utstyr.

Årsmøte arrangeres 19. mars 2020 kl. 1715. Vennligst se NKF årsberetning 2019

NKM, kurset i forskrift om trykkpåkjent utstyr og NKF årsmøte er AVLYST.

Beklager, dette innlegget er stengt for kommentarer.

Norsk Kjøleteknisk Forening c/o Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, 
Org nr: 983 526 136 - Tlf: +47 22 94 75 00, Faks: 22 94 75 01, E-post: post@nkf-norge.no
NKF-Norge er tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening