Om kuldefaget

På denne siden har vi samlet noen lenker som forklarer litt om hva kuldefaget dreier seg om.

Kuldemontørens ordbok: Generelle begreper

Kuldemontørens ordbok: Maskineri

Kuldemontørens ordbok: Miljø

Norsk Kjøleteknisk Forening c/o Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, 
Org nr: 983 526 136 - Tlf: +47 22 94 75 00, Faks: 22 94 75 01, E-post: post@nkf-norge.no
NKF-Norge er tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening