Om Norsk Kjøleteknisk Forening

– NKF er et felles faglig forum for alle kuldeteknisk interesserte. NKF er en faglig ideell forening med formål å virke for kulde- og varmepumpeteknikkens utvikling i Norge. Dette gjøres ved å arrangere faglige møter, seminarer, ekskursjoner o.l.

Les mer