Teknisk Råd

Teknisk Råd er et rådgivende organ for styret.

Rådet består av 5 medlemmer. Lederen i Teknisk Råd, et av foreningens styremedlemmer, velges av årsmøtet med en funksjonstid på ett år. De øvrige medlemmene velges av årsmøtet med en funksjonstid på to år. Ved valget skal det legges vekt på at rådet skal representere en mest mulig allsidig teknisk sakkunnskap innen alle kuldeteknikkens områder.

Det skal avholdes minst ett møte i Teknisk Råd i året.

Alle spørsmål av teknisk art som forelegges foreningen til uttalelse, skal kunne behandles av rådet. Styret oversender slike saker til rådet for behandling etter styrets vurdering.

Det skal føres eget referat for rådets møter med kopi til styret.

Styret har rett til å delta i rådets møter.

Leder: Ulf Larsen Eptec Energi As avd Moss 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tlf.:
Mob: 909 94 402
E-post ulf@eptec.no
Bjarne Horntvedt Hybrid Energy AS
Bjarne Horntvedt resize
Tlf.:
Mob: 957 97 791
E-post  bjarne@hybridenergy.no
Sindre Olsen Therma Industri AS
Tlf.:
Mob: 94149177
E-post sindre.olsen@therma.no
Trygve M. Eikevik NTNU

Eikevik

Tlf.: 73 59 39 21
Mob: 93 05 91 96
E-post trygve.m.eikevik@ntnu.no
Rune Grytnes Ecofrigo
Tlf.:
Mob:  974 07 661
E-post: rune@ecofrigo.no 

Norsk Kjøleteknisk Forening c/o Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, 
Org nr: 983 526 136 - Tlf: +47 22 94 75 00, Faks: 22 94 75 01, E-post: post@nkf-norge.no
NKF-Norge er tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening