Undervisning og forskning

SE www.kuldeutdanning.no for oversikt over skoler samt intervjuer med elever som tar utdanningen. Der får du litt mer informasjon om hva du kan bruke utdanningen til og hvilke muligheter du har senere hvis du ønsker å videreutdanne deg.


Undervisning og Forskning

Sivilingeniørutdanning innen kuldeteknikk ved:

Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

Institutt for energi- og prosessteknikk.

Instituttets WEB side:http://www.ntnu.no/ept

Kolbjørn Hejes vei 1B , 7491 Trondheim

Telefon    73 59 38 60

Telefaks   73 59 38 59

Kontaktperson: Trygve Magne Eikevik trygve.m.eikevik@ntnu.no


Ingeniørutdanning innen kuldeteknikk ved:

Høgskolen i Vestfold

Høyere Maritimt studium

Postboks 2243, 3103 Tønsberg

Telefon: 33 03 11 30

Fax: 33 03 11 04


Kuldeteknikeren i Trondheim

Trondheim tekniske fagskole

Skolens WEB side: http://www.fagskole.no/

-post til skolen: kulde@fagskole.no

Kontaktperson: Svein Gaasholt

Epost: Svein.Gaasholt@ladejarlen.vgs.no

Phone:(+47) 73 87 05 64

fax: (+47) 73 51 36 70

Mobil: (+47) 911 60 359


Forskning og utvikling innen det kuldetekniske området ved:

SINTEF Energiforskning AS

Energiprosesser

Kolbjørn Hejes vei 1D , 7465 Trondheim

Telefon: 73 59 72 00

Telefaks: 73 59 39 50

Kontaktperson: Anne Karin T. Hemmingsen anne.k.t.hemmingsen@sintef.no


Norsk Kjøleteknisk Forening c/o Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, 
Org nr: 983 526 136 - Tlf: +47 22 94 75 00, Faks: 22 94 75 01, E-post: post@nkf-norge.no
NKF-Norge er tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening