Norsk Kjøleteknisk Forening

Ønsker du å annonsere og promotere din bedrift i fagbladet?

Annonser i fagbladet selges på 6 mnd eller ett års abonnement, med følgende priser og innhold (2024):


NB! Det er et begrenset antall per type annonsepakke.

Kontakt fagbladredaksjonen for mer informasjon:

Redaktør:  Jørn Wad 
Kontakt:    fagredaktor@nkf-norge.no, +47 913 676 67