Norsk Kjøleteknisk Forening

Om Norsk Kjøleteknisk Forening
– NKF er et felles faglig forum for alle kuldeteknisk interesserte. NKF er en faglig ideell forening med formål å virke for kulde- og varmepumpeteknikkens utvikling i Norge. Dette gjøres ved å arrangere faglige møter, seminarer, ekskursjoner o.l.

Foreningen

Fullt gjennomslag for opplæringskontorene

Opplæringskontorene skal fortsatt kunne drive opplæring. Dette slåes fast i et felles skriv fra regjeringshold, etter at blant annet styret i Kulvent har arbeidet hardt for å sikre at ordningen skulle fortsette. Og gleden var da også stor da nyheten kom på bordet.

Arrangementer

  • 03.04.2025
    Radisson Blu Royal Hotel, Bergen