Norsk Kjøleteknisk Forening

Norsk Kjøleteknisk Forening c/o Tekna
Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Tlf: +47 22 94 75 00
Faks: +47 22 94 75 01
E-post: post@nkf-norge.no

Vi ser frem til å høre fra deg
Vennligst send oss en epost til post@nkf-norge.no.

Dersom du ønsker å diskutere faglige spørsmål, bes du ta kontakt med en av styremedlemmene (styrets medlemmer finner du under  “Om oss” på hjemmesiden). Dersom du har administrative spørsmål om medlemskap , eller spørsmål om  møter/arrangementer, så vennligst ta kontakt med oss på telefon.

Som deltager på Norsk Kjøleteknisk Forening sine arrangement kan du varsle om forhold du opplever som kritikkverdige eller som du ser at andre opplever som kritikkverdige i organisasjonen. Rutinen er gjeldende både i digitale og på fysiske arenaer.