Norsk Kjøleteknisk Forening

Kulvent – opplæringskontoret for kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk.

Kulvent ble stiftet sommeren 2022 som et nasjonalt opplæringskontor for lærlinger som tar fagbrev som kulde- og varmepumpetekniker eller ventilasjonstekniker. Kulvent er allerede godkjent som opplæringskontor i flere fylkeskommuner og søker godkjenning i de fylkene hvor vi får lærebedrifter.


Kulvents funksjon og oppdrag

Kulvents hensikt og oppdrag å gjøre det lettere for bedrifter å ha lærling og sørge for at lærlingene får den faglige ballasten de trenger ved å hjelpe bedriften med administrasjon av lærlingen, sikrer kvaliteten på lærlingens utdanning, tilbyr de kursene lærlingen trenger og veileder bedriften med alt den trenger å vite for å være en god lærebedrift.

Kulvent jobber aktivt med å sikre rekruttering til skolene og bransjen og støttes i dette arbeidet av Norsk Kjøleteknisk Forening.

Under NKM2023 vant Kulvent sammen med lærlinger prisen for beste foredrag.