Gustav Lorentzens stipend

Gustav Lorentzens stipend tildeles etter skriftlig begrunnet søknad til Norsk Kjøleteknisk Forening, og kan benyttes til reiser, utviklingsarbeid, studier etc. med fordypning innen det kuldetekniske området.

Stipendet skal ikke brukes til ordinær studiefinansiering ved skoler/universitet.
Mottakeren forplikter seg til å gi en skriftlig rapport tilbake, evt. holde et foredrag ved et av Norsk Kjøleteknisk Forenings arrangementer.

Søknadsfrist er 01.12 hvert år. Styret i Norsk Kjøleteknisk Forening behandler søknadene på førstkommende styremøte og tildeler stipend etter simpelt flertall.
Styret står fritt i fastsettelsen av stipendstørrelse, inntil kr. 10 000 per søker/stipend og opptil kr. 40 000 som et tak.

Inntil 10 % av årsresultatet overføres Gustav Lorentzens Fond hvert år slik at fondet opprettholdes på kr. 400 000.

Norsk Kjøleteknisk Forening c/o Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, 
Org nr: 983 526 136 - Tlf: +47 22 94 75 00, Faks: 22 94 75 01, E-post: post@nkf-norge.no
NKF-Norge er tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening