Personlig medlemskap

Gjeldende priser fra 1.1.2020

Personlig medlem

Nye personlige medlemmer betaler 15% av ordinær kontingent de første tre årene, deretter 50% de to neste. Først fra sjette medlemsår betales full kontingent.

700,-
Pensjonister 350,-
Studenter Gratis

 

Personalia

Kommentar

Norsk Kjøleteknisk Forening c/o Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, 
Org nr: 983 526 136 - Tlf: +47 22 94 75 00, Faks: 22 94 75 01, E-post: post@nkf-norge.no
NKF-Norge er tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening