Norsk Kjøleteknisk Forening

Gjeldende priser 2024

Medlemskapet er inngangsbilletten til alt foreningen foretar seg – faglig og sosialt – og gir prisreduksjon ved de fleste arrangementer. Som personlig medlem får du redusert deltageravgift ved NKFs møter og seminarer, samt på Norsk Kjøleteknisk Møte.

Ordinært personlig medlem

Nye personlige medlemmer betaler 15% av ordinær kontingent de første tre årene

– deretter 50% de to neste. Først fra sjette medlemsår betales full kontingent.

700,- per år
Nytt ordinær personlig medlem (første 3 år) 15% av ordinær avgift.
Nytt ordinær personlig medlem (år 4 og 5) 50 % av ordinær avgift.

Pensjonister

105,- per år
350,- per år

350,- per år

StudenterGratis

 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Personalia

Kommentar