Personlig medlemskap

Gjeldende priser 2023

Medlemskapet er inngangsbilletten til alt foreningen foretar seg – faglig og sosialt – og gir prisreduksjon ved de fleste arrangementer. Som personlig medlem får du magasinet KULDE Scandinavia (verdi kr 450,-) tilsendt seks ganger i året. Du får også redusert deltageravgift ved NKFs møter og seminarer, samt på Norsk Kjøleteknisk Møte.

Ordinært personlig medlem

Nye personlige medlemmer betaler 15% av ordinær kontingent de første tre årene, deretter 50% de to neste. Først fra sjette medlemsår betales full kontingent.

700,- per år
Nytt ordinær personlig medlem (første 3 år) 15% av ordinær avgift (kr. 700)
Nytt ordinær personlig medlem (år 4 og 5) 50 % av ordinær avgift (kr. 700) 

Pensjonister

105,- per år
350,- per år

350,- per år

Studenter Gratis

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Personalia

Kommentar