Styret

Styret 2018-2019

Leder: Armin Hafner

 

NTNU
Armin Hafner-ny Kolbjørn Heiesvei vei 1D, 7491 Trondheim

Tlf:
Mob: 92 85 77 30
E-post: armin.hafner@ntnu.no.no

Nestleder:
Odd Harry Hanssen

 Güntner GmbH & Co KG
guentner-portrait-38-ny  

Tlf.:
Mob: 97 63 67 16
E-post: odd.hanssen@guentner.dk

Ulf Larsen 

Eptec Energi AS avd Moss 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tlf.:
Mob: 90994402
E-post ulf@eptec.no

Terje Nybø

Ullstrøm Fepo AS
Østre Aker vei 99,0596 OSLO

Tlf.: +47 23039030
Mob: +47 9011 2321
E-post t.nybo@online.no

Vegard Klungtveit

ABK AS avd Sandnes
Tlf.:
Mob: 45293820
E-post: vk@abkklima.no

Erik Hoksrød

Kelvin AS
E Hoksrød Resized_2
Tlf.:
Mob:
E-post: erik.hoksrod@kelvinas.no

Tlf.:
Mob:
E-post:

Sekretariat: Tekna      

Norsk Kjøleteknisk Forening
Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo

Tlf.: +47 22 94 75 00
 +47 932 59 553
E-post post@nkf-norge.no

Norsk Kjøleteknisk Forening c/o Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, 
Org nr: 983 526 136 - Tlf: +47 22 94 75 00, Faks: 22 94 75 01, E-post: post@nkf-norge.no
NKF-Norge er tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening