Styret

Styret 2023-2024

 

Leder: Armin Hafner

 

NTNU
Armin Hafner-ny Kolbjørn Hejes vei 1D, 7034 Trondheim

Mob: 928 57 730
E-post: armin.hafner@ntnu.no

Nestleder:
Silje Marie Smitt

Carrier Refrigeration Norway AS
Avd Bergen
 

Mob 90270378
E-post:  silje.smitt@gmail.com

Sindre Olsen

Therma Industri AS, avd Oslo
Mob: 94149177
E-post sindre.olsen@therma.no

Terje Nybø

Ullstrøm Fepo AS
Østre Aker vei 99,0596 OSLO

Tlf.: 23 03 90 30
Mob: 901 12 321
E-post t.nybo@online.no

Henriette Kristiansen

Norconsult AS
Mob: 99 51 16 40
E-post: henriette.kristiansen@norconsult.com

Øyvind Skulstad

Tempra AS
Mob: 920 15 320
E-post:oyvind@tempra.no

Jon-Henning Frost

Beijer Ref Support Norway AS
Mob:98 26 25 70
E-post: hf@beijerref.no

Sekretariat: Tekna      

Norsk Kjøleteknisk Forening
Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo

Tlf.: +47 22 94 75 00
Mob: +47 932 59 553
E-post post@nkf-norge.no

Norsk Kjøleteknisk Forening c/o Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, 
Org nr: 983 526 136 - Tlf: +47 22 94 75 00, Faks: 22 94 75 01, E-post: post@nkf-norge.no
NKF-Norge er tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening