Om oss

Hva er Norsk Kjøleteknisk Forening?

– NKF er et felles faglig forum for alle kuldeteknisk interesserte.

Norsk Kjøleteknisk Forening er en faglig ideell forening med formål å virke for kulde- og varmepumpeteknikkens utvikling i Norge. Dette gjøres ved å arrangere faglige møter, seminarer, ekskursjoner o.l.

Hver vår arrangeres Norsk Kjøleteknisk Møte, som går over 2-3 dager, med et godt sammensatt faglig program. Norsk Kjøleteknisk Forening samler alle grupperinger som arbeider med kuldeteknikk innen undervisning, forskning, industri, rådgivende virksomhet, service, montasje og salg – fra leverandør til bruker.

Daglig drift

Norsk Kjøleteknisk Forening driftes i dag av Tekna. Spørsmål om verving / innmelding / kommende aktiviteter kan rettes til post@nkf-norge.no Henvendelser vil stort sett bli besvart innen fire virkedager.

Hvorfor bli medlem ?

Medlemskapet er inngangsbilletten til alt foreningen foretar seg – både faglig og sosialt – og gir prisreduksjon ved de fleste arrangementer. Med dagens problematikk om kuldemedier, nye forskrifter og standarder, kan du simpelthen ikke la være å holde deg orientert! Som personlig medlem får du tidsskriftet KULDE Scandinavia (verdi kr 450) gratis. Dette utgis 6 ganger i året. Du får også redusert deltageravgift ved NKFs møter og seminarer, samt på Norsk Kjøleteknisk Møte.

Ytterligere informasjon om medlemskap finner du under medlemsinformasjon

Norsk Kjøleteknisk Forening c/o Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, 
Org nr: 983 526 136 - Tlf: +47 22 94 75 00, Faks: 22 94 75 01, E-post: post@nkf-norge.no
NKF-Norge er tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening