Om oss

Hva er Norsk Kjøleteknisk Forening?

– NKF er et felles faglig forum for alle kuldeteknisk interesserte.

Norsk Kjøleteknisk Forening er en faglig ideell forening med formål å virke for kulde- og varmepumpeteknikkens utvikling i Norge. Dette gjøres ved å arrangere faglige møter, seminarer, ekskursjoner o.l.

Hver vår arrangeres Norsk Kjøleteknisk Møte, som går over 2-3 dager, med et godt sammensatt faglig program. Norsk Kjøleteknisk Forening samler alle grupperinger som arbeider med kuldeteknikk innen undervisning, forskning, industri, rådgivende virksomhet, service, montasje og salg – fra leverandør til bruker.

Daglig drift

Norsk Kjøleteknisk Forening driftes i dag av Tekna. Spørsmål om verving / innmelding / kommende aktiviteter kan rettes til post@nkf-norge.no Henvendelser vil stort sett bli besvart innen fire virkedager.

Hvorfor bli medlem?

Medlemskapet er inngangsbilletten til alt foreningen foretar seg – både faglig og sosialt – og gir prisreduksjon ved de fleste arrangementer. Med dagens problematikk om kuldemedier, nye forskrifter og standarder, kan du simpelthen ikke la være å holde deg orientert! Som personlig medlem får du tidsskriftet KULDE Scandinavia (verdi kr 450) gratis. Dette utgis 6 ganger i året. Du får også redusert deltageravgift ved NKFs møter og seminarer, samt på Norsk Kjøleteknisk Møte.

Ytterligere informasjon om medlemskap finner du under medlemsinformasjon

GDPR

Norsk Kjøleteknisk forening har sitt sekretariat hos Tekna, noe som innebærer hjelp til administrasjon av kursdeltakelser, markedsføring av kurs, medlemsdatabase og løpende drift. Behandling av personopplysningene i Norsk Kjøleteknisk forening omfattes av beskrivelsene gitt i Teknas personvernerklæring.

Norsk Kjøleteknisk Forening c/o Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, 
Org nr: 983 526 136 - Tlf: +47 22 94 75 00, Faks: 22 94 75 01, E-post: post@nkf-norge.no
NKF-Norge er tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening