Norsk Kjøleteknisk Forening

Se kulvent eller utdanning.no for oversikt over skoler samt intervjuer med elever som tar utdanningen. Der får du litt mer informasjon om hva du kan bruke utdanningen til og hvilke muligheter du har senere hvis du ønsker å videreutdanne deg.


Bachelor- og mastergrad

Sivilingeniørutdanning/mastergrad innen varmepumper- og kuldeteknikk ved Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet på Institutt for energi- og prosessteknikk.

Kontaktperson: Trygve Magne Eikevik 

Ingeniørutdanning/bachelorgrad (3 år) innen varmepumper- og kuldeteknikk ved:


Fagskoleingeniør 

2 år fagskole etter fagbrev.


Forskning og utvikling innen det kuldetekniske området ved:

SINTEF Energi AS

NORCE AS