Norsk Kjøleteknisk Forening

Tid og sted for Norsk Kjøleteknisk Møte

2008, Stavanger
2009, Ålesund
2010, Oslo
2011, Trondheim
2012, Bodø
2013, Oslo
2014, Tønsberg
2015, Bergen
2016, Kristiansand
2017, Trondheim
2018, Oslo
2019, Stavanger
2020, Trondheim
2021, Oslo
2022, Tromsø
2023, Trondheim
2024, Oslo
2025, Bergen