Forfatterarkiv: Stein Arild Iglebæk

Beste foredrag og ur i Trondheim

Håkon Selvnes fra NTNU vant prisen for beste foredrag under Norsk Kjøleteknisk Møte helt i slutten av oktober. Studentene Eirik Starheim Svendsen og Fridtjof Klein fikk tildelt ur. Les mer

Norsk Kjøleteknisk Forening c/o Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, 
Org nr: 983 526 136 - Tlf: +47 22 94 75 00, Faks: 22 94 75 01, E-post: post@nkf-norge.no
NKF-Norge er tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening