Norsk Kjøleteknisk Forening

NKF ønsker å bidra til videreutdanning av sine medlemmer.
Istedenfor å utvikle eget kurs har styre bestemt at våre medlemmer skal få tilskudd ved å delta på NOVAPs Prosjektlederkurs Brannfarlige kuldemedier.
Meld deg på: prosjektlederkurs-brannfarlige-kuldemedier

NKF støtter din deltagelse med 3000 kr.
Ved påmelding må du registrere deg som “NKF-medlem” i kommentarfeltet.