Bøker

Tittel Forfatter Pris Bestilling Kommentarer
CO2 (R744) som kuldemedium Hans T Haukås Medlem NKF kr.400/ikke medlem kr. 800 post@nkf-norge.no
Brannfarlige kuldemedier Stig Rath Medlem NKF kr. 400/ikke medlem kr. 800 post@nkf-norge.no
Kulde- og varmepumpenorm 2018 NKF  Utsolgt post@nkf-norge.no

Internasjonale bøker

Tittel Forfatter Pris Bestilling Kommentarer
Refrigeration Engineering, Part I E. Granryd, I. Ekroth, P. Lundqvist, Å. Melinder, B. Palm, P. Rohlin KTH, Stockholmtlf.:
Refrigeration Engineering, Part II E. Granryd m.fl. KTH, Stockholmtlf.:
Principles of Refrigeration R.J. Dossat, T.J. Horan
Principes of Refrigeration W.B. Gosney
ASHRAE Handbook – Refrigeration – 2006
ASHRAE Handbook – Fundamentals – 2005
Refrigeration Systems and Applications I. Dincer
Industrial Refrigeration Handbook W.F. Stoecker
Kyltecknik L.O. Glas

 

Pris ved kjøp av Norsk Kulde- og Varmepumpenorm 2018

Kr. pr bok
Ikke medlem i NKF 800,-
Personlig medlem i NKF 500,-
Bedriftsmedlem i NKF 500,-
Studenter på kuldefaget som også har meldt seg inn i NKF i 2015. Dokumentasjon fra skole må fremlegges.
Medlemskapet gjelder ut det året studiet er ferdig.
0,-
Studenter på kuldefaget som også har meldt seg inn i NKF fra 01.01.2016. Dokumentasjon fra skole må fremlegges.
Medlemskapet gjelder ut det året studiet er ferdig.
500,-
Lærling (må dokumenteres) innen kuldefaget som har meldt seg inn i NKF i 2015.  Lærlingetiden må oppgis. Medlemskapet opphører når lærlingetiden er ferdig. 0,-
Lærling (må dokumenteres) innen kuldefaget som også er medlem i NKF fra 01.01.2016. Lærlingetiden må oppgis. Medlemskapet opphører når lærlingetiden er ferdig. 500,-
Skoler 500,-