Norsk Kjøleteknisk Forening

Tittel Forfatter Pris Bestilling Kommentarer
CO2 (R744) som kuldemediumHans T HaukåsMedlem NKF kr.400/ikke medlem kr. 800post@nkf-norge.no 
Brannfarlige kuldemedierStig RathMedlem NKF kr. 400/ikke medlem kr. 800post@nkf-norge.no 
Kulde- og varmepumpenorm 2018NKF Utsolgtpost@nkf-norge.no 

Internasjonale bøker

Tittel Forfatter Pris Bestilling Kommentarer
Refrigeration Engineering, Part IE. Granryd, I. Ekroth, P. Lundqvist, Å. Melinder, B. Palm, P. Rohlin KTH, Stockholmtlf.: 
Refrigeration Engineering, Part IIE. Granryd m.fl. KTH, Stockholmtlf.: 
Principles of RefrigerationR.J. Dossat, T.J. Horan   
Principes of RefrigerationW.B. Gosney   
ASHRAE Handbook – Refrigeration – 2006    
ASHRAE Handbook – Fundamentals – 2005    
Refrigeration Systems and ApplicationsI. Dincer   
Industrial Refrigeration HandbookW.F. Stoecker   
KyltecknikL.O. Glas   

Pris ved kjøp av Norsk Kulde- og Varmepumpenorm 2018

  Kr. pr bok
Ikke medlem i NKF 800,-
Personlig medlem i NKF 500,-
Bedriftsmedlem i NKF 500,-
Studenter på kuldefaget som også har meldt seg inn i NKF i 2015. Dokumentasjon fra skole må fremlegges.
Medlemskapet gjelder ut det året studiet er ferdig.
0,-
Studenter på kuldefaget som også har meldt seg inn i NKF fra 01.01.2016. Dokumentasjon fra skole må fremlegges.
Medlemskapet gjelder ut det året studiet er ferdig.
500,-
Lærling (må dokumenteres) innen kuldefaget som har meldt seg inn i NKF i 2015.  Lærlingetiden må oppgis. Medlemskapet opphører når lærlingetiden er ferdig. 0,-
Lærling (må dokumenteres) innen kuldefaget som også er medlem i NKF fra 01.01.2016. Lærlingetiden må oppgis. Medlemskapet opphører når lærlingetiden er ferdig. 500,-
Skoler 500,-