Norsk Kjøleteknisk Forening

Det er nå mulig å kjøpe kompendiet CO2 (R744) som kuldemedium.

Kr. 400,- for NKF medlem, kr. 800,- for øvrige.