Norsk Kjøleteknisk Forening

En bauta i norsk kuldebransje er gått bort. Einar Brendeng, som ville ha fylt 100 år den 9. mai etterlater seg en gjerning innenfor kuldefaget som vil bli husket i svært lang tid. Han mottok nemlig æresbevisningen «Ridder av første klasse av St Olavs Orden» for sitt arbeide, og gikk av med pensjon for en mannsalder siden.

Her er Einar Brendeng (t.v.) i aksjon. (Foto: SINTEF)

Men det er det kanskje ikke så mange som tenker på, for langt oppe i 90-årene var Brendeng å se – spesielt på fredager – på Institutt for klima og kuldeteknologi ved NTNU. Og de som var heldige nok til å studere under hans kyndige ledelse, glemmer det nok aldri. Nær sagt uansett hvor sent på kvelden studentene jobbet på labben, kunne man høre det slå i døra, og Brendeng dukket opp; Han hadde kommet i tanker om at det kanskje var noe han kunne bistå studentene med.

Det var imidlertid langt fra bare som en dyktig og høyt aktet professor Brendeng satte spor etter seg, selv om hans naturlige beskjedenhet ikke tillot ham å ta æren for det: Da han i forbindelse med sin 80 års dag ble forelagt spørsmålet om det ikke var han og hans forskning på teknologi som lå til grunn for at man kunne etablere «snøhvit-feltet» med norskeid teknologi for frakting av flytende LNG på skip, var svaret:

-Jeg har hørt at det er noen som kaller meg «bestefaren til Snøhvitfeltet. Men det er jo ikke jeg som står bak det. Jeg sørget bare for å overbevise folk om at de måtte ta en doktorgrad om temaet». Han innrømte likevel den gangen at han nedla talløse timer i sitt arbeide med isolasjonssystemer for fryseskip, noe som banet veien for de første norske LNG-skipene med sine karakteristiske kuletanker.

Stolt Ridder av første klasse av St Olavs orden, Einar Brendeng. (Foto: NTNU info/Tore Hugubakken)

Professor Gustav Lorentzen – en annen historisk «kjempe» ved NTNU, skal ha sagt dette ved gjentagne anledninger: Om jeg har gjort EN genistrek i mitt liv, så var det å ansette Einar Brendeng. Det sier sitt om hvilken kapasitet han var i miljøet.

Einar Brendeng var aktiv lenge etter oppnådd pensjonsalder (Foto: SINTEF)

Brendeng startet nemlig sin vitenskapelige karriere 1. februar 1952 ved institutt for kuldeteknikk ved NTH. Det skulle vise seg å bli en karriere som har betydd betydelige resultater for norsk næringsliv, og mange vil vise til nettopp hans arbeide i forbindelse med at norske ingeniører har fått et godt renommé internasjonalt.

I 1970 ble han så dosent i kuldeteknikk ved NTH, og i 1984 inngikk han en rammeavtale med Statoil om utvikling av LNG-teknologi for det som den gangen het Askeladden – altså det som skulle hete Snøhvitfeltet. Etterhvert bygget han så opp forsøksapperatur for å måle varmeovergang og trykktap i spiralvarmevekslere. Basert på denne forskningen ble det tatt hele 12 doktorgrader under hans ledelse.

Brendeng skulle komme til å jobbe med LNG-tekonologi i mange år etter at forskningsarbeidet for Snøhvit-feltet var avsluttet, og hadde en visjon om alle de mindre stedene som ikke hadde utviklet infrastruktur for energi: Han mente at småskala LNG burde kunne være en løsning for energitilførsel på steder der det ikke er lønnsomt å bygge rørledninger. Han utviklet en patentert teknologi for å masseprodusere kondenseringsenheter.

Einar Brendeng var ofte å se på “labben”, selv lenge etter pensjonsalderen ville han ha stanset de fleste. (Foto: NTNU info/Tore Hugubakken)

Når nå Einar Brendeng er gått bort, står en hel bransje, et bredt næringsliv og ikke minst en skare av takknemlige medarbeidere igjen og skal bringe hans arv videre. Ikke bare teknologisk, men hans entusiasme, faglige vidsyn og omsorg for sine kolleger og studenter.

Vi lyser fred over Einar Brendeng`s minne.