Norsk Kjøleteknisk Forening

Hans T Haukås døde 2.oktober. En bauta i kuldebransjen har gått bort. Til tross for en lengre periode med alvorlig sykdom var   bortgangen uventet.

Hans T Haukås sin kunnskap innen kuldeteknikken var enorm, og dette har han formidlet til bransjen gjennom uttallige foredrag og publikasjoner. Alle kjenner vi ”Kuldenormen” som Hans gjennom mange år bygget opp og oppdaterte.

Hans T Haukås var selvfølgelig æresmedlem i NKF. Foreningen og alle hans kuldevenner i inn- og utland er berørt av hans bortgang.

Hans T Haukås vil bli gravlagt 11.oktober klokken 12 i Strandebarm kirke.

NKF vil komme tilbake med nekrolog.