Firmamedlemmer

Firmamedlemmer er med å sponse Norsk Kjøleteknisk Forening og på denne måten utviklingen av bransjen.

NKF takker alle firmaer for deres bistand.

Du kan lese mer om ulike typer medlemskap her

Firmamedlemmer pr. 24.08.2017

Kylföreningen i Finland
Kælitæknifelag Islands
Svenska Kyltekniska Föreningen
Dansk Køleforening
Fresvik Produkt AS
SGP Varmeteknikk AS
Børresen Cooltech AS
Brødrene Dahl AS
Erichsen & Horgen AS
Multiconsult ASA avd Bergen
Frionordica AS
Schott Termofrost AS
Kelvin AS
Viessmann Refrigeration Systems AS
Sogn Kjøleservice AS
Covent AS
Brenntag Nordic AS
Tine SA avd Produksjon Tunga
Arctic Kulde AS
Arna & Åsane Rørleggerservice AS
Bergen Elektro og Kjøleservice AS
Ecofrigo AS
Green & Cool
Isovator AS
Kjøl & Frys
Kuldeagenturer AS
KV Teknikk AS
Havyard MMC AS dep Vigra
Pingvin Klima AS
Polar Kuldeservice AS
Rørvik Kulde AS
Øyangen AS
Teknotherm Marine AS
Ventistål AS Avd Bryn
Klimaservice Oslo AS
Ca-Nor Kjøleindustri AS
Schløsser Møller Kulde AS
Ing.firmaet Theodor Qviller AS
Trondheim Kulde AS
Friganor AS
Therma Industri AS
Danfoss AS
IAC Vestcold AS
Kuldeteknisk AS
Larsens Kjøleservice AS
Utstyr & Kjøleservice AS
Moderne Kjøling AS
GK Inneklima AS
ABK AS
Johnson Controls Norway AS
Selebø Montasje AS
Multi Kulde Vest AS
Celect AS
Apply TB AS avd VVS
Proff Kulde AS
Mitsubishi Electric Europe B.V.

Norsk Kjøleteknisk Forening c/o Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, 
Org nr: 983 526 136 - Tlf: +47 22 94 75 00, Faks: 22 94 75 01, E-post: post@nkf-norge.no
NKF-Norge er tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening