Norsk Kjøleteknisk Forening

Det har vært stor etterspørsel etter Kuldehåndboka, nå får den i elektronisk versjon.

Kuldehåndboka 2007 i bokform er ikke tilgjengelig lenger, så inntil ny revidert utgave blir tilgjengelig i 2013, kan den eksisterende Kuldenormen 2007 kjøpes på nettet. Denne finnes i Kompetansebiblioteket til Skarland Press. Et abonnement koster NOK 1350,- for NKF’s medlemmer og 2100,- for andre. Bestillingsskjemaet finnes her www.skarland.no under knappen Bestille Prenøk/ventøk/driftsøk-håndbok.