Norsk Kjøleteknisk Forening

Kuldeutdanning er en spennende vei å gå. Det er mulighet for å tjene godt med penger, samt utfordringer hele veien.

Kuldemontører monterer og utfører vedlikehold på alle typer kjøleanlegg. Kjøleanlegg finnes over alt i samfunnet, blant annet i butikker, hoteller, kontorbygg, ishaller, gasstankskip, cruisebåter og sykehus.
Veien er VG1 på videregående, fagbrev, om ønskelig teknisk fagskole og om du ønsker å videreutvikle deg etter hvert kan du avslutte med mastergrad på NTNU.
Veien er åpen og mulighetene mange. Velger du Kuldemontør som yrke vil du få en fleksibel og spennende jobb. Samt muligheter for videre utvikling.
S www.kuldeutdanning.no for intervjuer av elever som utdanner seg eller har utdannet seg som kuldemontører. Der finner du også oversikt over skoler.