Norsk Kjøleteknisk Forening

Med bakgrunn i at energiloven pålegger eier av bygninger å sørge for en gyldig energiattest og en energivurdering av tekniske anlegg har VKE opprettet ett kurs i “Energivurdering av tekniske anlegg i bygninger” med fokus på Klimaanlegg (ventilasjon og/eller kjøl). Kursene holdes i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø før jul.

Les mer om kursene her.<!–more–>