Norsk Kjøleteknisk Forening

Reduksjon av CO2-utslipp i kjølekjeden for mat – seneste resultater fra EU-prosjektet ENOUGH.
Digitalt og fysisk oppmøte, 15. Februar,17.00 til 18.30, Munkedamsveien 15.

Les mer og meld deg på her.