Norsk Kjøleteknisk Forening

NKF arrangerer kveldsmøte i Tromsø. Her finner du mer informasjon og mulighet til påmelding..