Norsk Kjøleteknisk Forening

NKF arrangerer kveldsmøte i Trondheim. Her finner du mer informasjon og mulighet til påmelding.