Norsk Kjøleteknisk Forening

I september 2023 arrangerte NKF kveldsmøter i Tromsø og Trondheim. Lokale leverandører viste stolt frem kuldeanlegg med naturlige kuldemedier, levert her i Norge.Armin Hafner delte informasjon om samarbeid med kuldebransjen internasjonalt. Representanter fra indiske universiteter ga innsikt i sitt arbeid i India, spesielt rundt naturlige kuldemedier og CO2-teknologier.

Møtene dykket inn i ulike temaer, fra ismaskiner for små fiskebåter til innovative innfrysingsanlegg for sjømat og skreddersydde varmepumper for hoteller. Vi fikk også lære om hvordan kondenseringsenheter fra Norge fikk nytt liv som treningsverktøy ved indiske universiteter. Disse kveldsmøtene fremmet innovasjon og globalt samarbeid innen kuldebransjen, og kastet lys på veien mot en mer bærekraftig og effektiv kuldeteknologi.