Norsk Kjøleteknisk Forening

Oscar Dørum, en dedikert elev ved VG2 kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikklinja på Kvadraturen videregående skole i Kristiansand, deler sin unike utplasseringsopplevelse hos Aeron i Tyrkia.

I et intervju uttrykker Oscar sin entusiasme for å utforske ulike kulturer gjennom en annerledes utplasseringsjobb: “Jeg var veldig engasjert i å reise for å oppleve litt forskjellige kulturer og en helt annerledes utplasseringsjobb. Jeg har vært en heldig elev som har fått oppleve hvordan det er å være på reisejobb med et firma som har veldig ordnede forhold for arbeiderne sine og passer godt på deg. Hvis du hadde spurt meg nå om jeg hadde gjort dette igjen, så hadde jeg sagt ABSOLUTT. Jeg har hatt en fantastisk tur og er veldig positivt innstilt på å gjøre slike reisejobber.”

Aeron, en del av AF Gruppen, er en global totalentreprenør innen varme, kulde, ventilasjon, rør, elektro og automasjon. Knut Bruhjell, serviceleder i Aeron, forteller at prosjektet i Tyrkia, der Oscar ble utplassert, involverte igangkjøring av ventilasjons- og kjøleanlegg på et stort skip under konstruksjon. “Vi har for tiden oppdrag blant annet i Norge, Danmark, Tyrkia og Chile. Akkurat hvor vi skulle reise når Oscar hadde utplassering, visste vi først like før avreise. Da var det Tyrkia som var aktuelt,” sier Bruhjell.

Norsk Kjøleteknisk Forening støttet Oscars reiseønske, og de 14 dagene i Tyrkia ble en lærerik opplevelse for den engasjerte eleven: “Det var veldig lærerikt å komme ut og jobbe 12 timer hver dag, og interessant å se hvordan de driver feilsøking og fikser på anlegget. Jeg var mest med ventilasjonsmontørene. Det var også spennende å oppleve kulturforskjellene med hvordan folk jobber i Tyrkia og i Norge,” deler Oscar.

Roger Karstensen, Oscars kontaktlærer, understreker verdien av å eksponere ungdommer for mulighetene innenfor kjølefaget: “Dette viser noen av mulighetene innen kjølefaget. Aeron og AF Gruppen er en stor aktør i markedet og har reisejobber over hele verden. Når ungdommer oppdager dette, synes mange det virker spennende. Det er viktig for skolen og for kjølebransjen å tiltrekke seg ungdom med god fremdrift. Dette er kompliserte tekniske løsninger som stiller store krav til kompetanse,” påpeker Karstensen.

Med to års skolegang snart fullført ser Oscar frem til å starte læretiden til våren. Reisen til Tyrkia har uten tvil satt fart på hans interesse for en karriere som kjøletekniker: “Det er interessant å reise og oppleve nye steder og møte nye folk. Praksisen var utrolig lærerik, og det er absolutt noe jeg vil fortsette med,” avslutter han entusiastisk.

Se flere bilder fra reisen her: Rapport fra studietur 2023

Andre kilder: AF-artikkel av Lars Barth-Heyerdahl