Norsk Kjøleteknisk Forening

Her finner du link til Trygve M Eikevik sin presentasjon om Rn-Lib som ble presentert på kveldsmøte den 13. mars 2014.