Norsk Kjøleteknisk Forening

Hans T Haukås døde 2.oktober. En bauta i kuldebransjen har gått bort. Til tross for en lengre periode med alvorlig sykdom var bortgangen uventet.

Etter utdannelse som sivilingeniør på maskinlinjen ble Hans ansatt på ”Institutt for Kjøleteknikk” ved NTH, på den tiden et av verdens ledende forskningsmiljø innen kuldeteknikk. Her tok han doktorgrad innen varmeovergang ved tofase strømning, et meget krevende fagområde. På dette området ble Hans en ressursperson, godt kjent i inn- og utland.

I sin periode som ansatt ved instituttet gjorde Hans en meget solid innsats, ikke bare innen sitt spesialfelt. Studentene satte stor pris på hans forelesninger, alltid godt forberedt og godt pedagogisk fremført, og ikke minst all velvilje og hjelp han utviste overfor studentene i forbindelse med prosjekt og diplomarbeid.

Hans ble en av instituttets mest etterspurte foredragsholdere. Utallige foredrag, presentasjoner og publikasjoner er fremført i inn- og utland.

I begynnelsen av nittiårene valgte Hans å starte din egen rådgivervirksomhet, men han fortsatte å ha nær tilknytning til instituttet både som foreleser, veileder og sensor.

Oppdragene ble mange. Gjennom sin store kunnskap og tekniske forståelse har han hjulpet mange med å få løst sine kuldetekniske problemer.

Kuldebransjen har de siste 20-25 årene hatt store utfordringer på grunn av mange kuldemediers negative miljøpåvirkning. I dette arbeidet gjorde Hans en bemerkelsesverdig innsats for vår bransje, og ikke minst var han en meget viktig ressurs for miljømyndighetene.

Hans unike kunnskap og gode formidlingsevne har alle i NKF hatt stor nytte av. Vi har ikke lengre oversikt over alle de foredrag, publikasjoner og andre bidrag han har gjort for foreningen. Norsk Kulde- og Varmepumpenorm er Hans sitt verk. Den er bransjens nyttigste arbeidsverktøy. Den har Hans hele tiden videreutviklet og tilpasset etter de krav og bestemmelser som har utviklet seg. Hans ble kalt ”Kuldenormens far”, og med rette. Her har Hans gjort en jobb uten sidestykke.

Hans var selvfølgelig æresmedlem i NKF. Det ble han allerede for 20 år siden. Hans var alltid positiv til å bidra overfor NKF, også i perioder hvor sykdommen var tung å håndtere. For NKF gjorde Hans en formidabel innsats.

Hele kuldebransjen er berørt av Hans T Haukås sin bortgang. Savnet blir stort.

Nå må vi gå videre uten Hans, men alt han har gitt oss skal vi forsøke å ivareta og bygge videre, så godt vi kan.

Vi lyser fred over Hans T Haukås sitt gode minne.

Skrevet av Helge Lunde