Norsk Kjøleteknisk Forening

Velkommen til NKM 2024! Temaet for årets konferanse er Nordisk kuldesamarbeid.
10-12. april 2024, Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen.   

Meld deg på NKM og onsdagens workshop i luftvarmevekslere!