Tid og sted for Norsk Kjøleteknisk Møte

2008, Stavanger
2009, Ålesund
2010, Oslo
2011, Trondheim 
2012, Bodø
2013, Oslo
2014, Tønsberg
2015, Bergen
2016, Kristiansand
2017, Trondheim
2018, Oslo
2019, Stavanger

2020, Trondheim
2021, Oslo
2022, Tromsø
2023, Trondheim
2024, Oslo

 

 

Beklager, dette innlegget er stengt for kommentarer.

Norsk Kjøleteknisk Forening c/o Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, 
Org nr: 983 526 136 - Tlf: +47 22 94 75 00, Faks: 22 94 75 01, E-post: post@nkf-norge.no
NKF-Norge er tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening