Norsk Kjøleteknisk Forening

Kjære alle medlemmer i NKF.

2015 er et år hvor NKF har en medlemskampanje for å få vervet flere medlemmer.

Alle medlemmer i 2015 får tilsendt gratis Norsk Kulde- og Varmepumpenorm 2015, og alle som melder seg inn i foreningen i løpet av 2015 får tilsendt boka gratis.

Norsk Kulde og Varmepumpenorm 2015 er utarbeidet av Hans T. Haukås med bistand fra både styret og teknisk råd i NKF. Det har vært en stor oppgave som har krevd store ressurser.

En stor takk til alle som har bidratt.

NKF selger boka for kr. 800 til ikke medlem og kr. 500 til medlemmer.

Vi håper du blir fornøyd med Norsk Kulde- og Varmenorm 2015.

NKVN 2015