NS-EN378-2 og NS-EN378-3

Nå har Standard Norge NS-EN378-2 og NS-EN378-3 i norsk utgave til salgs. Del 2 koster kr. 810,- eks. mva. Del 3 koster kr. 532,- eks. mva. Les mer

Tid og sted for Norsk Kjøleteknisk Møte

2008, Stavanger 2009, Ålesund 2010, Oslo 2011, Trondheim  2012, Bodø 2013, Oslo 2014, Tønsberg 2015, Bergen 2016, Kristiansand 2017, Trondheim 2018, Oslo 2019, Stavanger 2020, Trondheim 2021, Oslo 2022, Tromsø 2023, Trondheim 2024, Oslo     Les mer

Kurs i Energivurdering av tekniske anlegg i bygninger

Med bakgrunn i at energiloven pålegger eier av bygninger å sørge for en gyldig energiattest og en energivurdering av tekniske anlegg har VKE opprettet ett kurs i «Energivurdering av tekniske anlegg i bygninger» med fokus på Klimaanlegg (ventilasjon og/eller kjøl). Kursene holdes i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø før jul. Les mer om kursene… Les mer

Seminar om grunnleggende CO2 teknikk

I fjor høst hadde NKF ett seminar om CO2, det ble fulltegnet og det kom mange forespørsler om å også ha det andre steder i landet. Derfor inviterer vi nå til seminar om grunnleggende CO2 teknikk for kuldeanlegg og varmepumper i Trondheim, Stavanger og Bergen. Tema – Fundamentale utfordringer ved design av anlegg – Komponenter… Les mer

Kuldeutdanning

Kuldeutdanning

Kuldeutdanning er en spennende vei å gå. Det er mulighet for å tjene godt med penger, samt utfordringer hele veien. Kuldemontører monterer og utfører vedlikehold på alle typer kjøleanlegg. Kjøleanlegg finnes over alt i samfunnet, blant annet i butikker, hoteller, kontorbygg, ishaller, gasstankskip, cruisebåter og sykehus. Veien er VG1 på videregående, fagbrev, om ønskelig teknisk… Les mer

CO2-kompendie

CO2-kompendie

For alle som er interessert i CO2 anlegg har vi et kompendium til salgs for 350,- inkl. porto og ekspedisjon. Dette kompendiet omhandler medieegenskaper, prinsipielle tekniske løsninger, bruksområder, sikkerhet, hovedkomponenter og rør dimensjonering. Ta kontakt med Norsk Kjøleteknisk forening post@nkf-norge.no. Prisen inkluderer følgende: – kompendium kr 250,- – porto kr 70,- – ekspedisjon kr 30,- *… Les mer

Kuldehåndboka

Kuldehåndboka

Det har vært stor etterspørsel etter Kuldehåndboka, nå får den i elektronisk versjon. Kuldehåndboka 2007 i bokform er ikke tilgjengelig lenger, så inntil ny revidert utgave blir tilgjengelig i 2013, kan den eksisterende Kuldenormen 2007 kjøpes på nettet. Denne finnes i Kompetansebiblioteket til Skarland Press. Et abonnement koster NOK 1350,- for NKF’s medlemmer og 2100,-… Les mer

Norsk Kjøleteknisk Forening c/o Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, 
Org nr: 983 526 136 - Tlf: +47 22 94 75 00, Faks: 22 94 75 01, E-post: post@nkf-norge.no
NKF-Norge er tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening