Norsk Kjøleteknisk Forening

Om Norsk Kjøleteknisk Forening
– NKF er et felles faglig forum for alle kuldeteknisk interesserte. NKF er en faglig ideell forening med formål å virke for kulde- og varmepumpeteknikkens utvikling i Norge. Dette gjøres ved å arrangere faglige møter, seminarer, ekskursjoner o.l.

Foreningen

Stor spenning knyttet til ny opplæringslov

–Det riktige er vel i grunnen å si at spenningen knytter seg til forskriften som skal komme i tilknytning til den nye opplæringsloven. Selve loven er vedtatt, men det har vært en ganske spennende prosess knyttet til organisering og finansiering

Arrangementer

  • 03.04.2025
    Radisson Blu Royal Hotel, Bergen