Norsk Kjøleteknisk Forening

NKF har en lang tradisjon med å vie litt ekstra oppmerksomhet til enkelte under festmiddagen. I år ble årets avgangselever hedret for sin innsats innen kuldeteknikk. Årets urkandidat fra NTNU og THYF var Lukas Köster og Gaute Lien Eike.

Årets urkandidater, Gaute Lien Eike og Lukas Köster, blir tildelt pris av NKFs nestleder Silje Marie Smitt.

Videre ønsket foreningen, sammen med KULVENT, å starte en ny tradisjon under årets NKM, nemlig å trekke frem en lærebedrift som har en avgjørende rolle for rekruttering til bransjen. Det er et betydelig ansvar å være en lærebedrift, og det er utrolig viktig for bransjens utvikling. Årets lærebedrift gikk til Åndheim Kulde AS, som har vært en stor bidragsyter lokalt i Gudbrandsdalen og Innlandet med rekruttering av ungdom og synliggjøring av faget. De stiller alltid opp ved skolebesøk og frigjør sine lærlinger for å informere om utdannings- og karrieremuligheter innen kulde- og varmepumpefaget.

Leder av Kulvent, Thomas Bergersen (til venstre) intervjuer lærling Vetle Bråthen. Fra høyre står nestleder NKF Silje Smitt, Espen Rønning (Kulvent) og Per Ragnar Seeberg fra Åndheim Kulde AS.

De har høyt fokus på at lærlingene skal ha en trygg og bred opplæring, samtidig som at de skal utfordres og få masse ansvar og tillit. Lærlingene sier hverdagen i bedriften er variert og spennende med masse utfordringer i et godt kollegium. En god faglig leder som har tett oppfølging.

Æresmedlemmer hos NKF er personer som virkelig har gjort en betydelig og langvarig innsats for foreningen samt varmepumpe- og kjølebransjen generelt. Alexander Cohr Pachai har jobbet en mannsalder i kuldebransjen og har stor kompetanse om ulike kuldemedier, deres nedbrytningsprodukter og potensielle skadeeffekter – Alexander har vært en pådriver for bruk av naturlige kuldemedier stort sett like lenge. Alex leder i dag IIR sitt arbeid med å få frem troverdig statistikk på risiko for de ulike kuldemediene ved å granske uhellsrapporter, medieomtaler av utslipp og ulykker.

Leder i NKF, Armin Hafner (til venstre), deler ut pris til NKFs nye æresmedlem, Alexander Cohr Pachai (til høyre), sammen med Gert Nielsen.

Alexander har en uvanlig evne til å sette seg inn i nye systemforslag og finne de praktiske utfordringer og problemer ved løsninger som i teorien burde fungere problemfritt. Alex innehar mye kunnskap og er samtidig veldig raus med å dele erfaringer med andre i bransjen. Som uttrykt av sin bransjekollega, Gert Nielsen i Multiconsult AS:

“Alex er aldri redd for å gi uttrykk for sin mening, men sjeldent på en ubehagelig måte, oftest med en humoristisk undertone, som gjør at meningsmotstandere hører etter. Den danske vanen med å si tingene «rett fra levra» kan dog få noen til å steile.”