Rapport fra studietur Klasse MK1A Trøndelag Høyere Yrkesfagskole

Klasse MK1A Trøndelag Høyere Yrkesfagskole  har vært på studietur 11-17. mars 2023.
.Rapport fra studietur 2023

Beklager, dette innlegget er stengt for kommentarer.

Norsk Kjøleteknisk Forening c/o Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, 
Org nr: 983 526 136 - Tlf: +47 22 94 75 00, Faks: 22 94 75 01, E-post: post@nkf-norge.no
NKF-Norge er tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening