Strømmeopptak

Strømmeopptak fra mini-NKM 2020

Klikk her for å se strømmeopptak fra mini-NKM 2020 i Trondheim.

Strømmeopptak fra NKFs kveldsmøter

Klikk her for å se strømmeopptak fra NKF sine tidligere kveldsmøter.

Norsk Kjøleteknisk Forening c/o Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, 
Org nr: 983 526 136 - Tlf: +47 22 94 75 00, Faks: 22 94 75 01, E-post: post@nkf-norge.no
NKF-Norge er tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening