Norsk Kjøleteknisk Forening

Armin Hafner og Trygve Eikevik ved NTNU ønsker å invitere til innspill om potensielle prosjekt- og masteroppgaver, samtidig som de oppfordrer bedrifter til å tilby sommerjobb til interesserte kandidater. Med over 40 studenter som forbereder seg til å skrive prosjekt- og masteroppgaver til høsten innen kulde- og varmepumpeteknikk, åpner dette for en unik sjanse til å komme i kontakt med potensielle fremtidige kandidater på et tidlig stadium.

For bedriften er dette en verdifull mulighet til å følge utviklingen til kandidatene og vurdere deres egnethet for fremtidige stilliger. Ved å gi innspill til oppgaver og tilby sommerjobb kan din bedrift identifisere talentfulle individer som passer inn i teamet og vise dem mulighetene som finnes i bedriften.

Armin og Trygve oppfordrer interesserte til å sende inn forslag til oppgaver eller ta kontakt for ytterligere informasjon. Dette er en spennende mulighet for både bedrifter og studentene.