Norsk Kjøleteknisk Forening

Kjære besøkende,

Vi ønsker å informere deg om at det nå er mulig å annonsere jobbannonser på vårhjemmeside.

Dersom du er interessert i å annonsere en jobb, eller annonsere generelt på hjemmesiden, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med vår redaksjon. Vi vil gjerne hjelpe deg med å finne den beste måten å nå ut til vårt publikum og finne de rette kandidatene for din stilling. Mer informasjon om annonser og priser finner du her.

Med vennlig hilsen,

Fagbladredaksjon

Redaktør:  Jørn Wad 
Kontakt:    fagredaktor@nkf-norge.no, +47 913 676 67